IZNAJMLJIVANJE NEKRETNINE

iznajmljivanje nekretnina upravljanje nekretninama
iznajmljivanje nekretnina upravljanje nekretninama
Vođenje knjige gostiju
Obrada depozita i vršenje naplate gostima
Izrada i upravljanje kalendarom dostupnosti
Upoznavanje gostiju s nekretninom i njenim korištenjem
Direktna komunikacija s gostom
Odgovaranje na sve upite gostiju
Dočekivanje i ispraćaj gostiju
Registracija gostiju nadležnim tijelima (E-visitor)
Čišćenje nekretnine i zamjena posteljine prije dolaska gostiju
Rješavanje hitnih popravaka
Hitni pozivi (24/7)- služba za pomoć u slučaju nužde
Prije odlaska gostiju pregled nekretnine i provjera inventara radi utvrđivanja da li je nešto oštećeno ili izgubljeno

PRIPREMA NEKRETNINE ZA IZNAJMLJIVANJE

Opremanje nekretnine sukladno važećim propisima za kategorizaciju objekta
Pribavljanje službene licence za iznajmljivanje (kategorizacija)
Postavljanje službenog znaka na nekretninu za iznajmljivanje
Sastavljanje i objava cjenika unutar nekretnine
Organizacija popravaka
Predsezonsko čišćenje, uređenje vrta i bazena
Provjera i kontrola ispravnosti svih kućanskih aparata
Paketi dobrodošlice