OGLAŠAVANJE NEKRETNINE

Oglašavanje na vodećim svjetskim stranicama za smještaj
Oglašavanje nekretnine preko HP partnera
Oglašavanje nekretnine preko vodećih stranica za obiteljska putovanja
Oglašavanje preko HP web stranica
Obrada depozita i vršenje naplate gostima
Izrada i upravljanje kalendarom dostupnosti
Upoznavanje gostiju s nekretninom i njenim korištenjem
Direktna komunikacija s gostom