upravljanje zgradama HEROS Plus
upravljanje zgradama HEROS Plus
upravljanje zgradama HEROS Plus
Upravljanje Zgradama

Upravljanje zgradama

Upravljanje zgradama je vrlo kompleksna usluga jer se ista sastoji od pravnog, financijskog i tehničkog aspekta. Upravitelj za svoje zgrade obavlja potpuno vođenje knjigovodstva zgrade uz naplatu pričuve, pravne usluge uz vođenje sudskih i upravnih postupaka, kao i usluge vezane za održavanje zgrade, a što osobito uključuje organizaciju popravaka i sanacija, servisiranje opreme i uređaja, rekonstrukcije, energetsku obnovu zgrade i sl.
Upravo zbog same složenosti poslova i važnosti urednog i redovnog održavanja nekretnine jako je bitna uloga samog upravitelja zgrade.

O nama

Tvrtka Heros Plus d.o.o. je od svog osnutka 2016.g. svojim klijentima pružala posebnu uslugu na tržištu, a koja se u prvom redu ogledala u stalnoj dostupnosti svim našim klijentima, potpunu transparentnost u poslovanju i pravo na pristup svim informacijama, kao i ažurno otklanjanje svih problema uz organizirane hitne intervencije (24/7).
Prvi smo upravitelj koji je od početka svog djelovanja klijentima uveo Info centar, a kako bi im pružili sve potrebne informacije, te se brinemo da svaku godinu provedemo redovni pregled zgrade uz izradu godišnjeg programa upravljanja. Osim toga redovno provodimo obilaske svih naših nekretnina i redovnu komunikaciju sa stanarima i predstavnicima.
Upravo zbog naše posvećenosti poslu svjesni smo činjenice da profesionalnu razinu usluge ne možemo pružati velikom broju zgrada te smo kvalitetu naše usluge stavili ispred same količine zgrada i time još jednom napravili iskorak u cilju da postanemo ekskluzivni upravitelj. Svjesni svih ograničenja i činjenice da se vrhunska i profesionalna usluga ne može pružati neograničenom broju zgrada, odlučili smo se za pružanje isključivo visoko profesionalne i kvalitetne usluge samo određenom broju zgrada.
U cijelom našem načinu poslovanja tražimo isto tako odgovorne i profesionalne partnere, a to su sami predstavnici suvlasnika i suvlasnici, bez kojih je nemoguće provoditi optimalno upravljanje i održavanje zgrade. Otvoreni smo za sve oblike suradnje koji se zasnivaju na vrijednostima profesionalnosti, odgovornosti, racionalnosti i transparentnosti, jer samo zajedno sa takvim suvlasnicima i predstavnikom možemo pružati kvalitetnu uslugu.
Svim našim sadašnjim klijentima, odnosno predstavnicima suvlasnika i suvlasnicima u zgradama pod našim upravljanjem zahvaljujemo na višegodišnjoj suradnji, jer smo upravo zahvaljujući toj suradnji kao i njihovom trudu i angažmanu i mi postali bolji i kvalitetniji upravitelj.

HEROS PLUS - najbolji izbor za vašu zgradu