ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

UVOD

Heros plus d.o.o. smatra da je zaštita osobnih podataka pojedinaca temeljno pravo svake osobe i želimo da se kao naš klijent osjećate sigurno i da vaše iskustvo bude na najvišoj razini. Stoga nam je iznimno važno da su osobni podaci klijenta adekvatno zaštićeni i tome pridajemo veliku važnost.
Prilikom obrade osobnih podataka, Heros plus d.o.o. osigurava da se oni obrađuju isključivo sukladno važećim zakonima i poštujući sva prava klijenata. U obradi osobnih podataka postupat će transparentno i obrađivat će ih samo ako za to postoji jasna svrha i dok je u interesu klijenata te će koristiti raspoložive tehnološke mjere za zaštitu osobnih podataka klijenata. Pojam obrade podataka podrazumijeva spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u našoj tvrtci, odnosno kod trećih osoba s kojima je Heros plus u ugovornom poslovnom odnosu, za vrijeme trajanja poslovnog odnosa kao i nakon prestanka poslovnog odnosa s klijentom, tijekom razdoblja u kojem je Heros plus dužna čuvati pojedinu dokumentaciju.

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Kako bi Heros plus mogao s vama zasnovati poslovni odnos i pružiti vam kvalitetnu uslugu, neophodno je da s nama podijelite svoje osobne podatke (npr. ime i prezime, adresu, OIB, broj telefona i dr.). Prilikom prikupljanja osobnih podataka Heros plus se vodi načelom prikupljanja minimalno potrebnog broja osobnih podataka za pojedinu svrhu.
Heros plus osobne podatke prikuplja i obrađuje s ciljem ugovaranja usluge i uspostavljanja ugovornog odnosa te ispunjenja ugovorene i zakonske obveze upravljanja zgradama. Količina podataka koju ćemo morati prikupiti ovisi o zatraženoj usluzi ili proizvodu (npr. upravljanje zgradom, vođenje apartmana, etažiranje, popravci i sl.). Pored podataka koji su nam potrebni za ugovaranje usluge, dužni smo prikupiti određene podatke za koje postoji zakonska obveza prikupljanja te vam bez njih nećemo biti u mogućnosti pružiti naše usluge (podatci u vlasništvu, prebivalištu, porezni broj, broj računa i sl.)

OBRDA OSOBNIH PODATAKA

Svi podaci koje je Heros plus doznao o vama pružajući vam uslugu, pa tako i vaši osobni podaci, zaštićeni su i predstavljaju tajne podatke. Heros plus neće pristupiti obradi vaših podataka ako to nije nužno za realizaciju usluge koju ste zatražili, ako obrada nije zakonski uvjetovana, ako za to ne postoji legitimni interes ili ako niste dali specifičnu privolu za obradu osobnih podataka.
Heros plus u nekim slučajevima, kako bi vam osigurali što bolju uslugu, surađuje s partnerima, osobito vezano za održavanje zgrade. U tom smislu, Heros plus ima imenovanog službenika zaštite osobnih podataka koji samostalno određuje svrhu obrade podataka.
Obrada osobnih podataka moguća je u svrhu ugovaranja usluga ili radova, zbog zakonskih obveza te legitimnog interesa. Legitimnim interesom smatra se obrada podataka u svrhu unapređenja poslovnih procesa, usluga i proizvoda Heros plusa te razvoja poslovnog odnosa s klijentom.
Donošenje odluka temeljem automatske obrade podataka je sastavni dio poslovanja Heros plusa i kao takva je neophodna, a može se provoditi sukladno važećim zakonima i ugovorima s ciljem osiguravanja sigurnosti i pouzdanosti usluge koju pruža, zbog legitimnog interesa te na temelju vaših privola. Primjer automatske obrade je izračun pričuve i zaduženja (slanje uplatnica), a gdje se u izračun uzima ugovorena cijena po m2 i površina vašeg stana. Ovakve automatske obrade, koje su dio poslovanja, mogu se periodički ponavljati.
Ako se obrada podataka ne temelji na zakonskoj, ugovornoj ili legitimnoj osnovi Heros plus će klijenta tražiti privolu za korištenje osobnih podataka.
U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, Heros plus omogućava ispitanicima pravo prigovora na automatsku i ručnu obradu podataka u svrhu izravnog marketinga , u bilo koje vrijeme i besplatno.

PRAVA KLIJENATA

Zaštita osobnih podataka podrazumijeva značajna prava klijenta, a to su:
• zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci te dobiti pristup vašim osobnim podacima i svrsi njihove obrade, kategorijama podataka i potencijalnim primateljima koji obrađuju vaše osobne podatke
• zatražiti ispravak netočnih osobnih podatka ako Heros plus ne raspolaže ažurnim podacima
• zatražiti brisanje podataka koji nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili ograničavanje svrhe obrade osobnih podataka koje ste nam ustupili ukoliko za to imate valjani razlog
• uložiti prigovor na postupak obrade ili na prenosivost podataka trećim stranama
• opozvati privolu temeljem koje obrađujemo osobne podatke nakon čega prestajemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhu za koju je privola dana, osim kad to nije moguće sukladno zakonskim odredbama o upravljanju zgradama u kojem slučaju se osobni podatci moraju obrađivati i koristiti
U slučaju da želite realizirati neko od navedenih prava, a za to su ispunjeni svi preduvjeti, zahtjev za realizacijom prava uputite pisanim putem poštom na adresu: Heros plus d.o.o., Mike Tripala 10, 21000 Split, e-mail porukom na adresu dpo@herosplus.hr.
Poslovanje Heros plus-a u obradi i zaštiti osobnih podataka usklađeno je sa zakonskim propisima koji reguliraju obradu osobnih podataka. Iz tog razloga, donijeli smo Pravila zaštite osobnih podataka Heros plus-a, gdje na jednom mjestu pružamo informacije o vašim pravima i o našim obvezama u pogledu osobnih podataka.
Pravila zaštite osobnih podataka Heros plus-a dostupna su na www.herosplus.hr

PRIVOLE ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Heros plus će u određenim situacijama od vas zatražiti privolu kako bi mogao koristiti vaše osobne podatke kao i podatke koje ima u posjedu na temelju dosadašnje suradnje te vas kontaktirati po različitim temama.
Heros plus za poslove upravljanja zgradama ne treba imati pojedinačne privole svakog suvlasnika za obradu osobnih podataka jer se radi o zakonskoj obvezi, te se svi osobni podatci obrađuju sukladno zakonskim i ugovornim odredbama.
Možete dati privolu ukoliko ste suglasni da vam se ponekad šalje ponuda proizvoda ili usluga Heros plus-a ili poslovnih partnera koje nisu u vezi s uslugama koje već koristite, ali vam mogu pomoći u drugim segmentima života.

USTUPANJE I PRIJENOS PODATAKA

Heros plus može ustupiti podatke klijenata sukladno važećim zakonskim propisima određenim institucijama npr. FINA, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, poreznim tijelima i dr.) kao i poslovnim partnerima u svrhu izvršenja ugovornih obveza (bankama za podizanje zajmova na račun sredstava pričuve, tvrtkama za izvođenje radova radi otklanjanja nedostataka i izvođenja radova u zgradama i stanovima i sl.).

ROKOVI ČUVANJA PODATAKA

Heros plus osobne podatke čuva sukladno zakonskim propisima te ponekad i duže obzirom da za to ima legitiman interes poput rješavanja potencijalnih pritužbi, ovrha, sporova.
Osobne podatke za nerealizirane zahtjeve za pojedine usluge čuvamo godinu dana.
Osobne podatke u pravilu brišemo protekom ugovornog odnosa i svih zakonskih obveza čuvanja osobnih podataka, osim u slučajevima prisilne naplate dugovanja, sporovima, kao i postupcima etažiranja i sređivanja zemljišnih knjiga gdje se podatci čuvaju do konačnog završetka postupaka.
Hvala vam na ukazanom povjerenju. Nadamo se nastavku uspješne suradnje!
S poštovanjem,
Vaš Heros plus

KONTAKT PODACI

Heros plus d.o.o.
Mike Tripala 10, Split
info@herosplus.hr
Službenik za zaštitu osobnih podataka: dpo@herosplus.hr
Ukoliko smatrate da vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka, možete podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) na e-mail adresu: azop@azop.hr.