Usluge

Upravljanje aktivnim angažmanom podižemo kvalitetu stanovanja.

Usluge upravljanja i održavanje Zgrada

Ugovorite Heros Plus usluge upravljanja zgradama uz nakanade već od 0,19 kn/m2 do 0,39 kn/m2

OSNOVNE:
• Protokol (zaprimanje zahtjeva, dopisa, pošte)
• Izrada Međuvlasničkog ugovora i Ugovora o upravljanju
• Praćenje zakonskih propisa i usklađivanje poslovanja u dijelu upravljanja i održavanja
• Vođenje postupaka prisilne naplate pričuve
• Slanje opomena dužnicima
• Davanje mišljenja, uputa suvlasnicima i predstavnicima stanara vezano za održavanje stambene zgrade
• Osiguranje zgrada
• Izrada kućnog reda
• Posredovanje u nepoštivanju kućnog reda i sporovima oko zajedničkih prostorija u zgradi
• Vođenje cijelokupnog knjigovodstva zgrade
• Organizacija ugovaranja povoljnih i brzih zajmova i kredita za veće radove na zgradi
• Svakodnevni uvid u stanje računa zajedničke pričuve
• Godišnji i povremeni pregledi zgrade
• Organizacija održavanje zajedničkih dijelova zgrade u graditeljskom i funkcionalnom stanju, nužnom za normalno korištenje
• Hitne intervencije (cjelodnevno dežurstvo (24 sata), uključujući vikende, državne blagdane i neradne dane)

DODATNE:
• Prijava zgrade na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava za obnovu fasada
• Info centar (savjetovanje o svim pitanjima vezanim za nekretnine)
• Marketing plan zgrade
• Posredovanje u uređenju okoliša zgrade, dječijih igrališta, parking prostora i sl.
• Osivanje udruga suvlasnika zgrade radi dobivanja pravne osobnosti potrebne u rješevanju određene problematike kolektivnog stanovanja ili povlaćenja bespovratnih novčanih sredstava
• Organizacija izrade geodetskih elaborata i elaborata etažiranja radi upisa etažnog vlasništva
• Provođenje postupaka povezivanja zk i kpu radi upisa etažnog vlasništva i sređivanja zemljišnih knjiga za zgrade.

Zatraži ponudu Cjenik usluga