1. UVOD

Heros plus nije vlasnik objekata koje iznajmljuje već ovlaštena turistička agencija koja iznajmljuje smještajne jedinice u ime i za račun vlasnika na temelju zaključenih ugovora sa vlasnicima objekata. Prije rezervacije gost se dužan upoznati sa svim uvjetima i posebnostima svakog smještajnog objekta i lokacije.

Svi ovdje navedeni uvjeti primjenjuju se jednako na sve rezervacije i sve osobe, odnosno primjenjuju se jednako na nositelja rezervacije, ostale goste, agencije, osoblje gostiju, prijatelje i posjetitelje.

2. REZERVACIJA

Rezervacija je valjana od trenutka potvrde Heros plus-a. Da bi rezervacija bila valjana potrebno je:

  1. Da nositelj rezervacije ima minimalno 18.g.
  2. Da je gost uplatio depozit u visini 30% rezervacije

Nakon upita ili rezervacije svakom gostu će se poslati uputa za plaćanje depozita i sve informacije o rezervaciji i posebnim uvjetima ako nisu definirani ovim općim uvjetima rezervacija. Gost je dužan uplatu izvršiti u roku 24h od zaprimljene uplate u kojem periodu će Heros plus blokirati tražene datume, a gost je dužan dostaviti potvrdu o uplati. Nakon što gost dostavi potvrdu o uplati i novac bude vidljiv na računu (IBAN-u) smatra se da je rezervacija potvrđena. Ako gost ne izvrši uplatu u roku od 24h od dostavljene upute o plaćanju smatra se da rezervacija nije potvrđena, odnosno da je ista otkazana te će Heros plus otvoriti tražene datume za daljnje rezervacije bez bilo kakve obveze prema gostu i bilo kakve obveze naknade štete zbog propuštene rezervacije.

3. PLAĆANJE

Plaćanja se vrše putem bankovnog transfera na račun po uputi Heros plus. Plaćanje se vrši u dvije rate. Prva rata u iznosu depozita od 30% kao potvrda rezervacije i druga rata od 70% i to do 30 dana prije dolaska.

COVID 19 – zbog situacije s pandemijom i ograničenja u putovanjima Heros plus zadržava pravo da omogući plaćanje 2 rate gostima do 5 dana prije dolaska.

4. OTKAZIVANJE/IZMJENE

Gostu će se naplatiti 30% iznosa rezervacije u slučaju otkazivanja nakon rezervacije i dodatnih 70% u slučaju otkazivanja unutar 30 dana do dolaska gosta. U slučaju da se gost ne pojavi naplatit će se 100%.

Nakon potvrđene rezervacije gost može poslati zahtjev za izmjenu rezervacije koja ne obvezuje Heros plus. Heros plus će ovisno o zahtjevu i mogućnostima obavijestiti gosta da li je izmjena rezervacije moguća. Bez obzira na nemogućnost udovoljavanja zahtjevu za izmjenu uvijek se primjenjuju gore navedeni uvjeti otkazivanja. Gost ne može besplatno otkazati ako se ne udovolji njegovom zahtjevu.

5. DOLAZAK/ODLAZAK – CHECK IN/CHECK OUT

Svi dolasci su određeni nakon 16h u objekt, a odlasci su do 10h. Raniji dolasci i kasniji odlasci su mogući samo ako Heros plus iste posebno odobri, a isti ovise da li je tog dana smjena gostiju. Ako se gost ne pridržava vremena dolaska i odlaska Heros plus zadržava pravo naplate sigurnosnog depozita i dodatnog noćenja po posebnim uvećanim cijenama.

U slučaju da se gost ne pojavi na predviđeni datum i sat dolaska rezervacija i objekt će se čuvati 24h, a u slučaju da prođe 24h bez obavijesti gosta o novom terminu dolaska, Heros plus zadržava pravo ponovno otvoriti objekt za rezervacije.

6. PUTNE ISPRAVE

Gosti su dužni prilikom dolaska predati valjane putne isprave (osobna iskaznica ili putovnica)  na uvid radi registracije u sustav e-visitor.

7. SMEŠTAJNA JEDINICA

Opis, slike i lokacija smještajnih jedinica su točne. Smještajni objekti ne spadaju pod hotele i kao takvi ne trebaju imati iste kriterije kao hoteli. Svi luksuzni objekti ne moraju sadržavati iste sadržaje i usluge. Smještajni objekti se mogu koristiti isključivo za odmor.

Broj osoba u smještajnoj jedinici ne može biti veći od dozvoljenog, odnosno propisanog, uključujući i djecu sve dobi, osim za smještajne jedinice koje nude besplatan smještaj djeci do 4 godine u posebnim krevetima. Ako u smještajnoj jedinici boravi više osoba od dopuštenog Heros plus ima pravo zatražiti da višak osoba napusti smještajnu jedinicu, a ukoliko se to odbije Heros plus može tražiti napuštanje smještajnog objekta od strane svih gostiju bez povrata novca.

U nekim objektima kućni ljubimci nisu dozvoljeni, ali Heros plus ne odgovara za eventualne alergijske reakcije.

Pušenje je zabranjeno u svim smještajnim jedinicama i u slučaju pušenja naplatit će se cjelokupni polog za štetu.

Gosti su bazen dužni koristiti sa nužnom pažnjom slušajući sve upute dobivene od strane Heros plus. Ne preporuča se dugotrajno korištenje bazena. Djeci nije dopušteno korištenje bazena bez nadzora odrasle osobe.

8. SIGURNOSNI DEPOZIT/NAKNADA ŠTETE

U slučaju štete gosti su dužni platiti istu. Heros plus će ih obavijestiti o visini štete. Gosti su dužni prilikom dolska ostaviti sigurnosni depozit, ali bez obzira na to isto ne utječe na obvezu naknade cjelokupne štete.

Gosti su dužni odmah prijaviti svu nastalu štetu u smještajnoj jedinici.

9. KUĆNI RED/PONAŠANJE GOSTIJU

Gosti su se prilikom svog boravka dužni pridržavati kućnog reda koji se nalazi u smještajnim jedinicama. U slučaju kršenja odredbi kućnog reda, opasnosti za imovinu i izlaganja opasnostima Heros plus zadržava pravo raskinuti ugovor/prekinuti rezervaciju bez povrata novca. Heros plus će prvo upozoriti goste na neprimjereno ponašanje.

10. OSOBNI PODATCI I DOKUMENTACIJA

Heros plus će sve informacije i dokumentaciju gostiju čuvati kao poslovnu tajnu u skladu sa lokanim odredbama o zaštiti osobnih podataka.