Obveze privatnih iznajmljivača napisan od strane HomeRent agencije

Sjajan članak HomeRent-a o obvezama privatnih iznajmljivača u Hrvatskoj. Vrijedi pročitati ako ste vlasnik vile u Hrvatskoj ili to planirate postati.

https://homerent.agency/hr/obveze-vlasnika-kod-iznajmljivanja-kuce-za-odmor

Obveze vlasnika kod iznajmljivanja kuće za odmor

Vlasnik ste luksuzne vile za najam ili obiteljske kuće za odmor u Hrvatskoj, krećete u posao iznajmljivanja i smatrate da je to poprilično jednostavno jer imate samo dobiti rješenje za iznajmljivanje? Mnogo vlasnika se vodi tom pretpostavkom pa ostanu iznenađeni količinom obveza koje moraju ispuniti, propisa kojih se moraju držati, i na kraju, plaćanja koja moraju izvršiti nakon što dobiju rješenje za pružanje usluge smještaja (rješenje o registriranoj djelatnosti pružanja usluga smještaja u domaćinstvu).

Prvo se po primitku tog Rješenja morate, u roku od 15 dana, prijaviti Poreznoj upravi radi evidencije u Registar poreznih obveznika (RPO). Prijava u RPO se podnosi na RPO-1 obrascu u nadležnoj Poreznoj upravi, a sukladno mjestu prebivališta nositelja rješenja, a ne po lokaciji luksuzne vile ili kuće za odmor. Na temelju upisa u RPO iznajmljivač dobiva porezno rješenje za plaćanje paušalnog poreza na dohodak, što je prva od mnogih financijskih obveza svakog iznajmljivača koji ulazi u posao iznajmljivanja kuća za odmor u Hrvatskoj.

U nastavku donosimo pregled svih financijskih i nefinancijskih obveza svakog iznajmljivača.


1. FINANCIJSKE OBVEZE – Što sve moraju plaćati privatni iznajmljivači?

Paušalni porez na dohodak za iznajmljivače

Nova inačica Zakona o porezu na dohodak je stupila na snagu 2019. g. kojom su odluke o visinama tzv. paušala za iznajmljivače prepuštene jedinicama lokalnih samouprava, s ograničenjima od 150,00 kuna za najniži, odnosno 1500,00 kuna za najviši iznos paušala. Osnovica za obračun paušala se razlikuje po općinama i gradovima, ali je obračun svugdje jednak:

broj fiksnih kreveta x osnovica + prirez = paušalni porez

Paušalni porez dužni ste uplatiti na račun grada/općine prema vašem prebivalištu, a plaćate ga tromjesečno na temelju rješenja kojeg izdaje Porezna uprava. Da bi dobili to rješenje, morate imati valjano Rješenje o registriranoj djelatnosti i upisati se u Registar poreznih obveznika (RPO).

Paušal boravišne pristojbe

Turistička pristojba za vaše luksuzne vile ili kuće za odmor u Hrvatskoj se uplaćuje na račun područne turističke zajednice, gdje se mogu preuzeti i uplatnice. Uplatnice se mogu preuzeti i iz sustava e-Visitor. Pristojba se može platiti u tri jednaka obroka s rokovima dospijeća do 31.7., do 31.8., do 30.9.

Članarina turističkim zajednicama

Svi pružatelji usluge smještaja u domaćinstvima, kampovima i na OPG-ovima, dužni su svojoj nadležnoj Poreznoj upravi dostaviti obrazac TZ 2 za prijavu obračuna članarine turističkim zajednicama. Veliki broj iznajmljivača previdi ovu obvezu jer se za nju ne dobivaju uplatnice iz Porezne uprave i Turističkih zajednica već ste sami dužni popuniti obrazac, predati ga i uplatiti članarinu nadležnoj TZ. Obrazac se predaje do 15. siječnja svake godine. Obračun radite na temelju broja stalnih i pomoćnih kreveta koje su navedene u sustavu e-Visitor (prema članku 11. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama).

PDV na proviziju stranih posrednika (ako koristimo takve usluge)

Oglašavate li svoju luksuznu vilu ili kuću za odmor preko stranih posrednika i agencija, tvrtki sa sjedištem u drugim državama članicama Europske unije, morate obračunati i platiti PDV na njihove usluge, do 20. u tekućem za prethodni mjesec. PDV za privatne iznajmljivače obračunavate i plaćate samo u onim mjesecima u kojima ste ostvarili promet podložan takvom oporezivanju. Ako oglašavate svoju vilu preko Booking.com-a ili Airbnb-a, na iznos njihove provizije morate obračunati PDV i to po stopi od 25 % kakva se inače obračunava za takve usluge.


2.NEFINANCIJSKE OBVEZE

Istaknuti tablu kategorizacije

Po primitku Rješenja o pružanju usluge smještaja dužni ste kupiti i istaknuti tablu kategorije smještaja na svoju kuću za odmor. Tablu možete kupiti kod prodavatelja koji su ovlašteni od strane Ministarstva turizma za izradu i prodaju takvih tabli.

Istaknuti cjenik i izdavati račune

U vašoj vili ili kući za odmor obvezno morate imati istaknuti cjenik prema kojem ćete i izdavati račune gostima.

Istaknuti način podnošenja prigovora

Iznajmljivač mora omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu te vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora. Zatim, bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.

Voditi evidenciju prometa

Sve izdane račune za smještaj u vili i kući za odmor dužni ste popisati na Obrazac EP na kraj kalendarske godine i predati popunjen obrazac na protokol Porezne uprave prema prebivalištu. To služi i vama, ali i Poreznoj upravi, kao uvid u ukupan ostvareni promet po iznajmljivanju. Važno je imati na umu činjenicu da ukoliko ostvarite više od 300.000,00 kn prihoda od iznajmljivanja, automatski ulazite u sustav PDV-a i podliježete plaćanju PDV-a po svakom izdanom računu.

Dobiti PDV ID broj

Ukoliko kuću za odmor oglašavate na stranim portalima kao Booking i Airbnb trebat će vam i pripadajući PDV ID broj kojeg možete zatražiti u nadležnoj Poreznoj upravi. Taj broj će biti istaknut na njihovim računima za proviziju prema kojima ćete plaćati PDV na njihove usluge, ranije spomenuto pod financijskim obvezama.

Prijavljivati goste u E-visitor

Sve goste koji borave u vašoj kući za odmor ste dužni prijaviti u sustav e-Visitor u roku 24h od dolaska u vašu vilu za iznajmljivanje. Možete postaviti sustav da automatski odjavljuje goste na dan odlaska, tako da o tome ne trebate brinuti.


3. OSTALE OBVEZE

Evakuacijski plan

Isticanje evakuacijskog plana unutar kuće za odmor je propisano za sve. Nije propisano kako taj plan mora izgledati i dovoljno ga je nacrtati rukom.

Prva pomoć za goste

Pravilnik propisuje da ste obvezni imati kutiju prve pomoći na dostupnom mjestu u vili.

Aparat za gašenje požara

Aparat za gašenje požara nisu dužni imati privatni iznajmljivači, već samo pravne osobe. Iako nije propisano kao obvezno i više je no poželjno da nabavite vatrogasni aparat i postavite ga na lako dostupno mjesto u vašoj kući za odmor!

Oznake zabrane

Istaknuti oznaku zabrane točenja alkoholnih pića osobama mlađima od 18.g. i oznaku zabrane pušenja, ukoliko isto pravilo važi za vašu vilu.


Nadamo se da smo svim novim vlasnicima luksuznih vila i kuća za odmor pomogli sa ovim brzim i jednostavnim pregledom obveza privatnih iznajmljivača. Naravno uz sve ovo potrebna vam je i HomeRent turistička agencija za oglašavanje i rezervaciju vaših luksuznih vila i kuća za odmor.