Upravljanje zgradama – Potres

upravljanje zgradama

Godinu iza nas su obilježili potresi, pa u nastavku donosimo nekoliko bitnih informacija i činjenica o osiguranju od potresa, nelegalnim građevinskim zahvatima u zgradi i sličnim događajima.
Prošle godine smo svi postali svjesniji činjenice koliko potresi mogu biti razorni, a kad se uzme u obzir da dolaze bez najave i iznenada, zbilja je teško i zamisliti sve štete koje mogu prouzročiti na stambenim zgradama. Obzirom na to mislimo da je u svim zgradama nužno voditi računa o dva segmenta:

1. Kvalitetna izgradnja i nelegalni građevinski zahvati

Nećemo puno vremena gubiti na gradnju novih stambenih zgrada, kao ni gradnju u proteklih 30-40.g. od kada se kontinuirano u samoj gradnji predviđa mogućnost potresa. Najveća opasnost za te zgrade je ono što se događa svakodnevno i prolazi ispod „radara“, a to su nelegalni građevinski zahvati u stanovima prilikom renoviranja i adaptacije istih.
Najopasnije i najneodgovornije ponašanje samih suvlasnika je diranje u nosive konstrukcijske elemente prilikom renoviranja i adaptacije stanova, čime narušavaju statičku stabilnost same zgrade. Svaka adaptacija i renoviranje u zgradi bi se u pravilu trebala prijaviti predstavniku suvlasnika i upravitelju, a u slučaju namjere diranja u nosive konstrukcijske elemente potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju, koja uključuje i projekt statike te ishoditi građevinsku dozvolu. Sa takvim idealnim postupanjem nekog od suvlasnika se nažalost još nismo susreli, dok smo s druge strane imali situacije i prijave građevinskoj inspekciji osoba koje su prilikom adaptacije rušili i cijele nosive zidove.
Neposredno prije pandemije COVID-19, dok su se još održavali skupovi stanara sudjelovali smo na sastanku u jednoj zgradi upravo zbog adaptacija i raznih građevinskih zahvata u zgradi u kojima su se rušili nosivi zidovi (cijeli ili djelomično). Upravo kroz razgovor sa pojedinim suvlasnicima može se detektirati problem, jer svi oni misle da to nije nekakav veliki problem i da nema potrebe da se pridržavaju pravila, a onda dobijete situaciju da su se u 2 stana u prizemlju, od ukupno 4, dirali nosivi zidovi i u još nekoliko stanova po katovima također.
Nažalost suvlasnici nisu u tim slučajevima svjesni činjenice da rade ogromnu pogrešku i da takvi zahvati mogu u konačnici rezultirati jako velikim štetama kako za njih same, tako i za sve njihove susjede.
Rješenje je da se vlasnici stanova pridržavaju propisa i misle na dobrobit svih suvlasnika ili ako prilikom renoviranja dođe do diranja u nosive konstrukcije da ostali suvlasnici, odnosno susjedi, naprave potrebne prijave građevinskoj inspekciji ili upravitelju zgrade, a onda upravitelj može zatražiti provjeru u stanu i po potrebi napraviti prijavu građevinskoj inspekciji. Upravitelj nema ovlaštenje ulaska u bilo čiji stan radi provjere takvih činjenica, pa u većini slučajeva povodom prijave sami vlasnici stana i ne dozvoljavaju upravitelju da provjeri radove prilikom adaptacije i renoviranja.

2. Osiguranje zgrade od potresa

U pravilu su sve stambene zgrade (građevinski objekt) osigurane od osnovnih rizika (oluja, udar groma, poplava, tuča, požar, izljev vode i sl), ali ne i od potresa. Osiguranje od potresa ne spada u osnovno redovno osiguranje zgrade te u slučaju da suvlasnici žele osigurati zgradu od potresa isto je potrebno posebno zatražiti od osiguranja i posebno ugovoriti. Problem nastaje kad se izračuna premija osiguranja koja za ovo područje Dalmacije zna biti od 2 do 3 puta skuplja od osnovne police osiguranja.

Upravo cijena police takvog osiguranja predstavlja najveći problem, jer postoje brojne zgrade iz čije se pričuve to ne može dodatno financirati, jer ionako imaju preveliki broj obveza (krediti, lift, upravitelj, predstavnik, potrošnja struje, banka, čišćenje i sl.). Rješenje bi bilo jedino dodatno povećanje pričuve, a gotovo svaka zgrada opet ima veće prioritete (obnova fasade, sanacija vlaženja i sl.), tako da u pravilu zgrade ostaju neosigurane u slučaju potresa.

Ovim putem također predlažemo svim suvlasnicima da interno u svojim zgradama ipak razmisle o tome da li im je u interesu osigurati zgradu od potresa, a pogotovo ako se radi o zgradama izgrađenim prije 1970.g. Naravno, ako nema suglasnosti u zgradi, svaki od suvlasnika može osigurati posebno samo svoj stan.